Plakat informacyjny zawierający tekst

Sobota Informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców 17.09.2022 r.

W dniu 17 września 2022 r., w godzinach od 8:00 do 16:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Sobota Informacyjna.

Podczas wydarzenia możliwe będzie:

 • Dołączenie dokumentów do spraw w toku
 • Uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawdzeniu oraz wypełnieniu wniosku pobytowego/zezwolenia na pracę
 • Uzyskanie ogólnych informacji dotyczących legalizacji pobytu i pracy
 • Umówienie terminu na złożenie wniosku
 • Umówienie terminu w celu odbioru karty pobytu
 • Możliwość umieszczenia w dokumencie podróży odcisku stempla (stampili) po wcześniejszej rezerwacji terminu.

UWAGA! DOKONANIE REZERWACJI W CELU ODBIORU KARTY POBYTU JEST MOŻLIWE WYŁĄCZNIE PO OTRZYMANIU WIADOMOŚCI SMS O MOŻLIWOŚCI ODBIORU KARTY POBYTU.

Stampila może zostać umieszczona w paszporcie wyłącznie po uzupełnieniu braków formalnych – rezerwacji należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres: rezerwacja.opt@muw.pl, wpisując w tytuł wiadomości SOBOTA INFORMACYJNA – STAMPILA. W treści maila należy umieścić:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • numer telefonu;
 • podstawa legalnego pobytu
 • cel składanego wniosku;
 • data złożenia (wysłania) wniosku

Wydarzenie jest zorganizowane w ramach Projektu Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status