Wydział Spraw Cudzoziemców – ważny komunikat

Zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. informujemy, iż w dniu 2 listopada 2023 r. urząd będzie nieczynny. Przypominamy iż, 1 listopada ze względu na święto również jest wolnym dniem od pracy.

Uwaga! W przypadku gdy ważność dokumentu legalizującego pobyt nie pozwala na złożenie wniosku w późniejszym terminie, prosimy o wysłanie wniosku za pośrednictwem poczty.

UA: Згідно з розпорядженням Керівника Канцелярії Прем’єр-міністра від 24 жовтня 2023 року № 524 повідомляємо, що 2 листопада 2023 року офіс буде зачинений.
Увага! Якщо у зв’язку з закінченням терміну дії документа, що легалізує ваше перебування, ви не можете подати заяву пізніше, надішліть її поштою.

ENG: According to the Instruction No. 524 of the Head of the Chancellery of the Prime Minister of October 24, 2023, we would like to inform you that on November 2, 2023, the office will be closed. Please note! If, due to the expiration of the document legalizing your stay, you cannot submit your application at a later date, please send it by post.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status