Wydział Spraw Cudzoziemców – ważny komunikat

Zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. informujemy, iż w dniu 2 stycznia 2024 r. urząd będzie nieczynny. Przypominamy iż, 1 stycznia ze względu na święto również jest wolnym dniem od pracy.

UA: Згідно з розпорядженням Керівника Канцелярії Прем’єр-міністра від 24 жовтня 2023 року № 524 повідомляємо, що 2 січня 2024 року офіс буде зачинений.

ENG: According to the Instruction No. 524 of the Head of the Chancellery of the Prime Minister of October 24, 2023, we would like to inform you that on January 2, 2024, the office will be closed.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status