Dzień otwarty INFO.OPT

W sobotę 9 marca 2024 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się drugi w tym roku, Dzień otwarty INFO.OPT.

W ramach wydarzenia możliwe będzie:

  • dołączenie dokumentów do spraw w toku,
  • uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku,
  • uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
  • uzyskanie szczegółowych informacji o sprawach w toku,
  • odebranie karty pobytu po wcześniejszej rezerwacji terminu i przedłożeniu papierowego potwierdzenia opłaty (nie dotyczy osób, które dokonały opłaty przez system Paybynet).

Inicjatywa jest skierowana dla cudzoziemców – obywateli państw trzecich, którzy aktualnie są w trakcie procedury legalizacyjnej lub planują wystąpić do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt. Zapraszamy również pracodawców zatrudniających OPT, pełnomocników oraz osoby zainteresowane procedurami legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich

Wcześniejsza rezerwacja wizyty nie jest wymagana.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status