Szkolenie dla pracodawców: „Najczęściej spotykane błędy we wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę” – 29.02.2024 r.

W dniu 29 lutego 2024 r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się szkolenie dla pracodawców pn: „Najczęściej spotykane błędy we wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę”.

Szkolenie było skierowane do przedsiębiorców, którzy zatrudniają obcokrajowców oraz osób zainteresowanych procedurami legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich z naszego regionu. Celem spotkania było omówienie przez Kierownika Oddziału Zezwoleń na pracę oraz pracowników merytorycznych Wydziału Spraw Cudzoziemców, najczęściej spotykanych błędów znajdujących się we wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę oraz powtarzających się problemach z dołączanymi do akt sprawy dokumentami.

Poddane analizie zostały także najczęściej popełniane błędy przy składaniu aplikacji oraz inne problematyczne zagadnienia. Pracodawcy z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w wydarzeniu, dzięki któremu osobiście mogli zadawać pytania na najbardziej nurtujące ich kwestie. 

Ze względu na formę stacjonarną w spotkaniu uczestniczyło 10 osób.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status