plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID)

W najbliższą sobotę 8 lipca 2023 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się osiemnasty w tym roku, Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

W ramach wydarzenia możliwe będzie:

  • dołączenie dokumentów do spraw w toku,
  • uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku,
  • uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
  • uzyskanie szczegółowych informacji o sprawach w toku,
  • odebranie karty pobytu po wcześniejszej rezerwacji terminu i przedłożeniu papierowego potwierdzenia opłaty (nie dotyczy osób, które dokonały opłaty przez system Paybynet).
  • możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.
logotyp
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status