plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej od lipca 2023 r.

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia określającego minimalne wynagrodzenie za pracę od początku obecnego roku, zmianie uległy istotne z punktu widzenia zatrudniania cudzoziemców przepisy.

Od 1 lipca 2023 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3600 zł brutto oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł.

Kwota stabilnego i regularnego dochodu pozostaje bez zmian i wynosi minimum:

  • 776 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 600 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status