Oddział Legalizacji Pobytu

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony do 30 czerwca 2024 r. Ustawa dokonująca zmian w przepisach została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 22 lutego br. Po wejściu …

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową Read More »

plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Ułatwienia dla obywateli Białorusi dotyczące wydawania polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca

Mieszkający w Polsce obywatele Białorusi mogą łatwiej uzyskać polskie dokumenty podróży dla cudzoziemca. Zmiany w przepisach prawa wprowadziły dwa rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które weszły w życie 1 lipca 2023 r. Stanowią one kolejny instrument aktywnego wsparcia udzielanego od sierpnia 2020 r. przez polskie władze społeczeństwu białoruskiemu. Od 11 sierpnia br. obowiązuje także …

Ułatwienia dla obywateli Białorusi dotyczące wydawania polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca Read More »

plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Uznawalność umów o pracę podpisanych elektronicznie lub hybrydowo w postępowaniu legalizacyjnym

Sporządzanie umów o pracę w formie elektronicznej lub hybrydowej staje się coraz bardziej popularne z uwagi na oszczędność czasu, szybkość i elastyczność tych rozwiązań. W odpowiedzi na liczne zapytania o uznawalność dokumentów podpisanych elektronicznie w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę, zapraszamy do zapoznania się z wyjaśnieniami opracowanymi na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu …

Uznawalność umów o pracę podpisanych elektronicznie lub hybrydowo w postępowaniu legalizacyjnym Read More »

plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – skutki dla sytuacji prawnej cudzoziemców

Przypominamy, iż z dniem 31 lipca 2023 r. przestały obowiązywać specjalne rozwiązania dla cudzoziemców wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami przygotowanymi przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. ENG: https://www.gov.pl/web/udsc-en/revocation-of-the-state-of-epidemic-emergency–consequences-for-the-legal-situation-of-foreigners UA: https://www.gov.pl/web/udsc-ua/———3 RU: https://www.gov.pl/web/udsc-ru/————5

plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Poland. Business Harbour – istotne informacje dla uczestników programu i posiadaczy wizy PBH

W związku z aktualizacją programu „Poland. Business Harbour”  cudzoziemiec posiadający wizę z adnotacją „Poland Business Harbour”, której ważność wygasa z dniem 31 lipca 2023 r. w związku z upływem okresu przejściowego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, a który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przed 31 lipca 2023 r., może …

Poland. Business Harbour – istotne informacje dla uczestników programu i posiadaczy wizy PBH Read More »

plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Wykaz dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego

Od 24 czerwca 2023 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji funkcjonuje wykaz poświadczeń znajomości języka polskiego potwierdzających znajomość tego języka wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Są to: 1) certyfikat znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku …

Wykaz dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego Read More »

plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej od lipca 2023 r.

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia określającego minimalne wynagrodzenie za pracę od początku obecnego roku, zmianie uległy istotne z punktu widzenia zatrudniania cudzoziemców przepisy. Od 1 lipca 2023 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3600 zł brutto oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł. Kwota stabilnego i regularnego dochodu pozostaje …

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej od lipca 2023 r. Read More »

plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Ważny komunikat – zmiany w zakresie legalności pobytu – odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023

Z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego*. Oznacza to istotne zmiany w zakresie legalności pobytu cudzoziemców w Polsce. Z upływem 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego zakończą się przedłużone okresy uprawnień, ważności dokumentów oraz przedłużone terminy na realizację przez cudzoziemców określonych czynności. Aktualne pozostają natomiast specjalne rozwiązania dla obywateli Ukrainy. Wydłużenie okresu legalnego pobytu …

Ważny komunikat – zmiany w zakresie legalności pobytu – odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 Read More »

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r., a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września 2024 r. Ustawa dokonująca zmian w aktualnych przepisach została …

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Nowy wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji

Od 5 maja 2023 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Aktualny formularz określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uwaga! Nowe rozporządzenie zmienia jedynie wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Bez zmian względem dotychczasowego stanu prawnego pozostanie wzór samego zaproszenia, jak również brzmienie przepisów regulujących wysokość środków, które …

Nowy wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Nowy wzór wniosku o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Od 1 stycznia 2023 r. obywatele Białorusi, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy dla osób przebywających w Polsce na podstawie tzw. wizy humanitarnej, mogą uzyskać polski dokument podróży dla cudzoziemca. W dniu 21 marca br. wszedł w życie nowy wzór wniosku w tej sprawie. Wprowadzone 1 stycznia 2023 r. zmiany umożliwiają wydawanie polskich dokumentów podróży dla …

Nowy wzór wniosku o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca Read More »

Zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – ważny komunikat

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Jedną ze zmian, jaką przewiduje ten projekt, jest uchylenie przepisu art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium …

Zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – ważny komunikat Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Nowe stawki opłat za dokumenty wydawane cudzoziemcom

W dniu 29 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. poz. 1583).* Dokument określa nowe wysokości opłat pobieranych za …

Nowe stawki opłat za dokumenty wydawane cudzoziemcom Read More »

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status