„Legalizacja pobytu dla studentów cudzoziemców w Polsce – obywatele Mongolii” – 06.04.2024 r.

W dniu 06.04.2024 r. w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW w Krakowie odbyło się szkolenie stacjonarne dla studentów z Mongolii pn: „Legalizacja pobytu dla studentów cudzoziemców w Polsce – obywatele Mongolii”.

Podczas spotkania pracownik Wydziału Spraw Cudzoziemców omówił procedurę legalizacji pobytu, a także wyjaśnił i rozwiązał najczęstsze błędy związane ze składanymi wnioskami. Studenci z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w wydarzeniu, dzięki któremu była możliwość konsultacji poszczególnych zagadnień czy odpowiedzi na najbardziej nurtujące kwestie. W trakcie szkolenia przeanalizowano również akty prawne na bazie których jest legalizowany pobyt obywateli państw trzecich jak również rodzaje wniosków pobytowych. Omówiono także dokumenty, załączniki, oświadczenia potrzebne do złożenia wniosków.

Podczas spotkania przedstawiono główne założenia Projektu I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA – II etap, skierowanego do obywateli państw trzecich. Konsultanci INFO.OPT opowiedzieli o działaniach Infolinii i Informacji INFO.OPT, która świadczy kompleksowe wsparcie w sprawach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Spotkanie było także okazją aby zidentyfikować potrzeby szkoleniowe w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce i uzyskać odpowiedzi na pytania związane z organizacją pracy Wydziału SC.

Wydarzenie promujące projekt FAMI.02.01-IZ.00-0001/24 dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status