plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Na rok 2024 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4242 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024r.

Kwota stabilnego i regularnego dochodu pozostaje bez zmian i wynosi minimum:

  • 776 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 600 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie.
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status