plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Poland. Business Harbour – istotne informacje dla uczestników programu i posiadaczy wizy PBH

W związku z aktualizacją programu „Poland. Business Harbour”  cudzoziemiec posiadający wizę z adnotacją „Poland Business Harbour”, której ważność wygasa z dniem 31 lipca 2023 r. w związku z upływem okresu przejściowego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, a który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przed 31 lipca 2023 r.może kontynuować wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2022 poz. 470).

Treść całego komunikatu: https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour/komunikat-zmiana-sposobu-identyfikacji-beneficjentow-programu-poland-business-harbour

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status