plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID)

W sobotę 22 lipca 2023 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się dziewiętnasty w tym roku, Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

W ramach wydarzenia możliwe będzie:

 • dołączenie dokumentów do spraw w toku,
 • uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku,
 • uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
 • uzyskanie szczegółowych informacji o sprawach w toku,
 • możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce,
 • złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przez obywateli państw trzecich (wymagana rezerwacja wizyty).

Rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku podczas Dnia Otwartego

Należy wysłać email z niezbędnymi danymi na adres rezerwacja.opt@muw.pl W tytule wiadomości proszę wpisać „Legalizacja pobytu – Dzień Otwarty 22/07”.

W mailu należy podać niezbędne dane:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • numer telefonu,
 • podstawa legalnego pobytu (np. wiza, ruch bezwizowy),
 • ważność legalnego pobytu,
 • cel pobytu (np. praca, pobyt z mężem, pobyt stały)

Po wysłaniu wiadomości e-mail proszę oczekiwać na zwrotne potwierdzenie zawierające godzinę wizyty.

Wydarzenie jest zorganizowane w ramach Projektu Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt: „Małopolska otwarta”.

logotyp
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status