plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Ułatwienia dla obywateli Białorusi dotyczące wydawania polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca

Mieszkający w Polsce obywatele Białorusi mogą łatwiej uzyskać polskie dokumenty podróży dla cudzoziemca. Zmiany w przepisach prawa wprowadziły dwa rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które weszły w życie 1 lipca 2023 r. Stanowią one kolejny instrument aktywnego wsparcia udzielanego od sierpnia 2020 r. przez polskie władze społeczeństwu białoruskiemu. Od 11 sierpnia br. obowiązuje także nowy wzór wniosku o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.

W dniu 11.08.2023r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. z 2022 r. poz. 436 i 2317 oraz z 2023 r. poz. 520) wprowadzające nowy formularz wniosku o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca. Więcej informacji w komunikacie Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

Materiały do pobrania:

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status