Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID)

W sobotę 18 listopada 2023 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się trzydziesty w tym roku, Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

W ramach wydarzenia możliwe będzie:

 • dołączenie dokumentów do spraw w toku,
 • uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku,
 • uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
 • uzyskanie szczegółowych informacji o sprawach w toku,
 • uzyskanie stampili po wcześniejszej rezerwacji terminu (tylko w przypadku, gdy braki formalne zostały już uzupełnione),
 • odebranie karty pobytu po wcześniejszej rezerwacji terminu i przedłożeniu papierowego potwierdzenia opłaty (nie dotyczy osób, które dokonały opłaty przez system Paybynet),
 • możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.

Uwaga! Aby uzyskać stampilę, należy dokonać rezerwacji. Należy wysłać wiadomość email z tytułem „Dzień otwarty 18/11 – stampila” na adres: rezerwacja.opt@muw.pl, uwzględniając poniższe dane:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • numer sprawy,
 • data złożenia wniosku.

Po wysłaniu wiadomości email należy oczekiwać na zwrotne potwierdzenie zawierające godzinę spotkania.

Wydarzenie jest zorganizowane w ramach Projektu Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt: „Małopolska otwarta”.

logotyp
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status