Plakat informacyjny zawierający tekst

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – webinar informacyjny dla pełnomocników OPT 22.02.2022 r.

Zapraszamy pełnomocników OPT działających w Małopolsce do udziału w webinarze informacyjnym Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Naszym celem jest wyjaśnienie kluczowych zmian wynikających z nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie 29.01.2022 (ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw), w tym:

  • nowy tryb wnioskowania o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
  • zmiany dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
  • zmiana dotycząca zezwolenia na pobyt czasowy typu Blue Card.

Podczas webinaru ekspert z Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW omówi praktyczne zastosowanie przepisów i konsekwencje wprowadzonych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem Państwa pytań i wątpliwości zgłoszonych w formularzu rejestracyjnym: https://forms.gle/2QbKamkRRSm6BAck7

Rejestracja na wydarzenie trwa do 16 lutego (do godz. 15:00).

Wydarzenie odbędzie się 22 lutego w godzinach 10:00 – 12:00 na platformie Cisco Webex.Warunkiem udziału w webinarze jest prawidłowa rejestracja poprzez formularz: https://forms.gle/2QbKamkRRSm6BAck7

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dot. nowelizacji ustawy: https://infoopt.pl/nowelizacja-ustawy-o-cudzoziemcach…/ oraz https://www.gov.pl/…/zmiany-w-prawie-dotyczacym

Wydarzenie jest częścią Projektu Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status