Plakat informacyjny zawierający tekst

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – webinar informacyjny dla organizacji pozarządowych 15.02.2022 r.

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych działających w Małopolsce (NGO) oraz pracowników uczelni, którzy wspierają studentów-cudzoziemców do udziału w webinarze informacyjnym Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Naszym celem jest wyjaśnienie kluczowych zmian wynikających z nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie 29.01.2022 (ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw), w tym:

  • nowy tryb wnioskowania o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
  • zmiany dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
  • zmiana dotycząca zezwolenia na pobyt czasowy typu Blue Card.

Podczas webinaru ekspert z Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW omówi praktyczne zastosowanie przepisów i konsekwencje wprowadzonych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem Państwa pytań i wątpliwości zgłoszonych w formularzu rejestracyjnym: https://forms.gle/7p38hUfFPvYQJomf8

Wydarzenie odbędzie się 15 lutego 2022 r. w godzinach 10:00 – 12:00 na platformie Cisco Webex. Warunkiem udziału w webinarze jest prawidłowa rejestracja poprzez formularz: https://forms.gle/7p38hUfFPvYQJomf8

Rejestracja na wydarzenie trwa do 9 lutego 2022 r. (do godz. 15:00).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dot. nowelizacji ustawy: https://infoopt.pl/nowelizacja-ustawy-o-cudzoziemcach…/ oraz https://www.gov.pl/…/zmiany-w-prawie-dotyczacym…

Wydarzenie organizowane przez Wydział Spraw Cudzoziemców MUW w ramach projektu Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt.: „I3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA”.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status