Plakat informacyjny zawierający tekst

Sobota Informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców 12.02.2022 r.

W sobotę 12 lutego 2022 r., w godzinach od 8:00 do 16:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Sobota Informacyjna.

Podczas wydarzenia możliwe będzie:

 • złożenie wniosku dotyczącego zmiany do decyzji (przy zmianie pracodawcy, bez zmiany okresu ważności zezwolenia) po wcześniejszej rezerwacji terminu,
 • złożenie wniosku dotyczącego legalizacji pobytu po wcześniejszej rezerwacji terminu,
 • dołączenie dokumentów do spraw w toku,
 • uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania/sprawdzenia wniosku,
 • uzyskanie informacji ogólnych dotyczących zmian w legalizacji pobytu i pracy w związku z nowelizacją ustawy,
 • uzyskanie szczegółowych informacji co do stanu sprawy w toku,
 • odebranie karty pobytu po wcześniejszej rezerwacji terminu i przedłożeniu papierowego potwierdzenia opłaty (nie dotyczy osób, które dokonały opłaty przez system Paybynet).

Aby dokonać rezerwacji terminu na złożenie wniosku, należy wysłać wiadomość e-mail zatytułowaną: „Sobota informacyjna – legalizacja pobytu” przy wniosku dotyczącego legalizacji pobytu oraz „Sobota informacyjna – zmiana do decyzji” przy wniosku dotyczącego zmiany do decyzji na adres: rezerwacja.opt@muw.pl  z poniższymi danymi:

 1. Imię
 2. Nazwisko,
 3. Obywatelstwo,
 4. Data Urodzenia,
 5. Numer telefonu,
 6. Obecna podstawa legalnego pobytu (np. karta pobytu, wiza krajowa + kraj wydający, wiza schengen + kraj wydający, ruch bezwizowy),
 7. Termin wygaśnięcia obecnej podstawy legalnego pobytu,
 8. Podstawa składania wniosku (np. praca, studia, pobyt z cudzoziemcem).

Po wysłaniu wiadomości e-mail należy oczekiwać na zwrotne potwierdzenie zawierające godzinę spotkania.

Wydarzenie jest częścią Projektu Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status