OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ KWARANTANNIE PO PRZEKROCZENIU GRANICY

Przypominamy iż, osoba na którą po przekroczeniu granicy nałożono obowiązkową kwarantannę, powinna w ciągu 48 godzin udać się do miejsca odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Termin odbywania obowiązkowej kwarantanny, liczony od dnia następującego po przekroczeniu granicy państwowej, nie skutkuje możliwością swobodnego przemieszczania się danej osoby, w celu innym niż udania się do miejsca odbywania obowiązkowej kwarantanny.

W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19: obsługa osoby, na którą nałożono obowiązkową kwarantannę, będzie możliwa dopiero po zakończeniu odbywania obowiązkowej kwarantanny.

 

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status