Rezerwacja terminu na złożenie wniosku o przyznanie lub przedłużenie Karty Polaka

Rezerwacja terminu na złożenie wniosku o przyznanie lub przedłużenie Karty Polaka

Informujemy, że z dniem 29 stycznia 2024 r. rezerwacja e-mail dotycząca złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie Karty Polaka została tymczasowo wstrzymana.

Wszystkie zgłoszenia zawierające poprawnie wypełniony formularz przesłane do dnia 28 stycznia 2024r. będą sukcesywnie realizowane. Uprzejmie prosimy o oczekiwanie na kontakt telefoniczny lub e-mail ze strony Urzędu w celu ustalenia terminu wizyty. Zgłoszenia realizowane są zgodnie z datą wpływu. W związku z dużą ilością otrzymanych zgłoszeń czas odpowiedzi może być wydłużony.

Obecnie kontaktujemy się w celu ustalenia terminu do złożenia wniosku z osobami, które przesłały swoje zgłoszenie 06.01.2024 r. (informacja na dzień 04.06.2024 r.)

Rezerwacja terminu do złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka jest przeznaczona wyłącznie dla obywateli Ukrainy, Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej oraz osób posiadających w tych państwach status bezpaństwowca.

W przypadku wcześniejszego przesłania zgłoszenia lub złożenia wniosku o przyznanie/ przedłużenie Karty Polaka do innego Organu, tj. Konsula RP lub Wojewody, uprzejmie prosimy o NIEWYSYŁANIE ponownego zgłoszenia.

W celu umówienia wizyty należy:

  1. Pobrać Wzór formularza do rejestracji (pobierz) 
  2. Uzupełnić formularz wpisując wszystkie wymagane informacje w nim ujęte.
  3. Wysłać wiadomość e-mail zawierającą uzupełniony formularz rejestracyjny w formie załącznika na adres: kartapolaka@muw.pl

W tytule wiadomości należy wpisać: „Karta Polaka – imię i nazwisko osoby której dotyczy rezerwacja”.

Prosimy o dokładne uzupełnianie formularza zgłoszeniowego – jest to niezbędne dla dokonania rezerwacji. Niekompletny kwestionariusz nie będzie mógł stanowić podstawy do rezerwacji terminu. Jednocześnie informujemy, że inne załączniki niż formularz zgłoszeniowy (np. zdjęcia, grafiki, animacje, linki czy odnośniki do formularza) ze względów bezpieczeństwa będą odrzucane automatycznie.

Uwaga: w przypadku rezerwacji terminu dla więcej niż jednej osoby, w tytule wiadomości należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich osób oraz załączyć formularz rezerwacji wypełniony osobno dla każdej osoby. 

  • Po wysłaniu formularza rejestracyjnego należy oczekiwać na wiadomość zwrotną lub kontakt telefoniczny z Urzędu z informacją o terminie wizyty. Czas oczekiwania na odpowiedz zwrotną uzależniony jest od liczby nadesłanych zgłoszeń. Prosimy o niepowtarzanie zgłoszeń.
  • W dniu przydzielonej wizyty należy stawić się osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW wraz z wypełnionym formularzem wniosku, dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz wymaganymi dokumentami.

W przypadku dzieci poniżej 13 roku życia ich osobiste stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę zapoznać się z warunkami uzyskania Karty Polaka na naszej stronie internetowej https://infoopt.pl/informacje-dotyczace-karty-polaka/

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status