Rezerwacja terminu na złożenie wniosku o przyznanie lub przedłużenie Karty Polaka

Rezerwacja terminu na złożenie wniosku o przyznanie lub przedłużenie Karty Polaka

Uwaga! Limit rezerwacji został tymczasowo wyczerpany!  O wznowieniu rezerwacji będziemy informować. Do tego czasu rejestracja e-mail zostaje wstrzymana.

Rezerwacja terminu do złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka jest przeznaczona wyłącznie dla obywateli Ukrainy, Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej oraz osób posiadających w tych państwach status bezpaństwowca.

  1. Wzór formularza do rejestracji (pobierz) 
  2. Uzupełnić formularz wpisując wszystkie wymagane informacje w nim ujęte.
  3. Wyślij wiadomość e-mail zawierającą uzupełniony formularz rejestracyjny na adres: kartapolaka@muw.pl

W tytule wiadomości należy wpisać: „Karta Polaka – imię i nazwisko osoby której dotyczy rezerwacja”.

Uwaga: w przypadku rezerwacji terminu dla więcej niż jednej osoby, w tytule wiadomości należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich osób oraz załączyć formularz rezerwacji wypełniony osobno dla każdej osoby. 

  1. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego należy oczekiwać na wiadomość zwrotną lub kontakt telefoniczny z Urzędu z informacją o terminie wizyty. Czas oczekiwania: do 7 dni roboczych. Uwaga! W przypadku lawinowego wzrostu zgłoszeń termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu. 
  2.  W dniu złożenia wniosku należy stawić się osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW wraz z wymaganymi dokumentami i dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku nieznajomości języka polskiego na wizytę należy przyjść z tłumaczem.

Materiały do pobrania

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status