plakat informacyjny zawierający treść

Sobota Informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców 15.10.2022 r.

W dniu 15 października w godz. 08:00 – 16:00 odbędzie się kolejna Sobota Informacyjna dla klientów Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Podczas wydarzenia możliwe będzie:

 • Dołączenie dokumentów do spraw w toku
 • Uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawdzeniu oraz wypełnieniu wniosku pobytowego/zezwolenia na pracę
 • Uzyskanie ogólnych informacji dotyczących legalizacji pobytu i pracy
 • Umówienie terminu na złożenie wniosku
 • Umówienie terminu w celu odbioru karty pobytu
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt stały od osób o polskim pochodzeniu i posiadających Kartę Polaka oraz członków ich rodzin, a także posiadaczy wizy krajowej wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych oraz członków ich rodzin.

UWAGA! DOKONANIE REZERWACJI W CELU ODBIORU KARTY POBYTU JEST MOŻLIWE WYŁĄCZNIE PO OTRZYMANIU WIADOMOŚCI SMS O MOŻLIWOŚCI ODBIORU KARTY POBYTU.

DANE NIEZBĘDNE DO REZERWACJI TERMINU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU POBYTOWEGO:

 • Imię
 •  Nazwisko
 • Obywatelstwo
 • Data Urodzenia
 • Numer telefonu
 • Obecna podstawa legalnego pobytu
 • Termin wygaśnięcia obecnej podstawy legalnego pobytu

Dane należy wysłać na e-mail: rezerwacja.opt@muw.pl. W tytule wiadomości należy wypisać legalizacja pobytu – imię i nazwisko SOBOTA 15.10.2022.

Wydarzenie jest zorganizowane w ramach Projektu Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status