Projekt E-konsultant info.opt

Projekt E-Konsultant info.opt – odpowiedź na zwiększone potrzeby informacyjne w czasie epidemii

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji, częściowym zawieszeniem obsługi bezpośredniej oraz w odpowiedzi na znaczny wzrost liczby zgłoszeń telefonicznych i e-mailowych, Wydział Spraw Cudzoziemców zintensyfikował i rozszerzył działania informacyjne w przestrzeni wirtualnej.

W kwietniu 2020 br. w ramach projektu I3 – Infrastruktura, Innowacje, Informacja, uruchomiono specjalny projekt E-konsultant info.opt, który pełni rolę kanału informacyjnego do kontaktu z konsultantami informacji za pośrednictwem Skype.

E-konsultant pomaga Obywatelom Państw Trzecich w uzyskaniu bezpośredniego kontaktu w czasie epidemii, nawet jeżeli są poza granicami Polski. Dzięki E-konsultantowi klient może uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zmiany sytuacji osobistej podczas epidemii Covid19 np. zwolnienia z pracy, braku środków do życia, niemożności powrotu do kraju. Projekt umożliwia również Obywatelom Państw Trzecich uzyskać informacje na temat funkcjonowania Urzędu w czasie epidemii oraz jakie prawa i obowiązki przysługują cudzoziemcom w tym czasie. 

Na potrzeby E-Konsultanta został utworzony profil na platformie Facebook, promujący projekt konsultacji online: https://tiny.pl/71snt

Aby cudzoziemiec mógł skontaktować się z konsultantem obsługującym profil, powinien kliknąć przycisk Skontaktuj się z nami, który przekierowuje do okna dialogowego komunikatora Skype’a, umożliwiającego nawiązanie połączenia głosowego, wideo lub wysłanie wiadomości tekstowej.

E – konsultacje są udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 14:00. Konsultanci udzielają informacji w języku polskim i angielskim.

Docelowo E-konsultant ma działać jedynie w okresie ograniczonej obsługi bezpośredniej klientów podczas epidemii koronawirusa w celu zachowania możliwie najwyższych i najlepiej dostępnych standardów obsługi cudzoziemców.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status