Sobota Informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców 10.12.2022 r.

W dniu 10 grudnia w godz. 08:00 – 15:00 odbędzie się ostatnia w tym roku Sobota Informacyjna dla klientów Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Podczas wydarzenia możliwe będzie:

 • Dołączenie dokumentów do toczącego się postępowania
 • Uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawdzeniu oraz wypełnieniu wniosku pobytowego/zezwolenia na pracę
 • Uzyskanie ogólnych informacji dotyczących procedury legalizacyjnej
 • Dokonanie rezerwacji w celu złożenia wniosku
 • Umówienie terminu w celu odbioru karty pobytu
 • Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przez obywateli państw trzecich.

REKOMENDUJE SIĘ POWSTRZYMANIE SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ OBYWATELI UKRAINY POSIADAJĄCYCH STATUS UKR – JEŻELI WNIOSEK ZOSTANIE ZŁOŻONY, WOJEWODA POZOSTAWI GO BEZ ROZPOZNANIA.

UWAGA! DOKONANIE REZERWACJI W CELU ODBIORU KARTY POBYTU JEST MOŻLIWE WYŁĄCZNIE PO OTRZYMANIU WIADOMOŚCI SMS O MOŻLIWOŚCI ODBIORU KARTY POBYTU.

DANE NIEZBĘDNE DO REZERWACJI TERMINU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU POBYTOWEGO:

 • Imię i nazwisko
 • Obywatelstwo
 • Data Urodzenia
 • Numer telefonu
 • Obecna podstawa legalnego pobytu
 • Termin wygaśnięcia obecnej podstawy legalnego pobytu
 • Cel składanego wniosku

ADRES REZERWACJI: Dane należy wysłać na e-mail: rezerwacja.opt@muw.pl
W tytule wiadomości należy wypisać legalizacja pobytu – sobota informacyjna 10.12.2022 r.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status