Plakat informacyjny zawierający tekst

Sobota Informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców 9.07.2022 r.

W sobotę 9 lipca 2022 r., w godzinach od 8:00 do 16:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Sobota Informacyjna dedykowana kierowcom międzynarodowym.

W ramach wydarzenia możliwe będzie:

 • Złożenie wniosku dotyczącego legalizacji pobytu po wcześniejszej rezerwacji terminu dla obywateli Ukrainy, którzy wykonują pracę jako kierowcy w ruchu międzynarodowym,
 • Dołączenie dokumentów do spraw w toku,
 • Uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawdzeniu oraz wypełnieniu wniosku pobytowego/zezwolenia na pracę,
 • Uzyskanie ogólnych informacji dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
 • Umówienie terminu na złożenie wniosku,
 • Umówienie terminu na odbiór karty pobytu,
 • Odebranie karty pobytu po wcześniejszej rezerwacji terminu i dostarczeniu potwierdzenia opłaty (nie dotyczy użytkowników systemu Paybynet) dla obywateli Ukrainy, którzy wykonują pracę jako kierowcy w ruchu międzynarodowym.

UWAGA! Aby dokonać rezerwacji terminu na złożenie wniosku, należy wysłać wiadomość e-mail zatytułowaną: „Sobota informacyjna 09/07 – kierowca w ruchu międzynarodowym” na adres: rezerwacja.opt@muw.pl z poniższymi danymi:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Data urodzenia,
 3. Obywatelstwo,
 4. Numer telefonu,
 5. Obecna podstawa legalnego pobytu (np. Karta Pobytu, Wiza Krajowa + kraj wydający, Wiza Schengen + kraj wydający, Ruch Bezwizowy),
 6. Termin wygaśnięcia obecnej podstawy legalnego pobytu,
 7. Podstawa składania wniosku.

Po wysłaniu wiadomości należy oczekiwać na potwierdzenie rezerwacji terminu.

Wydarzenie jest zorganizowane w ramach Projektu Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status