Wydarzenie – Dzień otwarty INFO.OPT

W związku z realizacją działań informacyjnych w ramach projektu pn. ” I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA – II etap”, współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Wydział Spraw Cudzoziemców zaprasza na Dzień otwarty INFO.OPT. Wydarzanie odbędzie się w sobotę 13 kwietnia 2024 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6).

W ramach wydarzenia możliwe będzie:

 • dołączenie dokumentów do spraw w toku,
 • uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku,
 • uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
 • uzyskanie szczegółowych informacji o sprawach w toku,
 • złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przez obywateli państw trzecich (wymagana rezerwacja wizyty)

Rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku podczas Dnia otwartego INFO.OPT

Należy wysłać e-mail z niezbędnymi danymi na adres rezerwacja.opt@muw.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać „Legalizacja pobytu – Dzień otwarty 13/04”.

W mailu należy podać niezbędne dane:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • numer telefonu,
 • podstawa legalnego pobytu (np. wiza, ruch bezwizowy),
 • ważność legalnego pobytu,
 • cel pobytu (np. praca, pobyt z mężem, pobyt stały)

Po wysłaniu wiadomości e-mail proszę oczekiwać na zwrotne potwierdzenie zawierające godzinę wizyty.

Wydarzenie jest zorganizowane w ramach projektu FAMI.02.01-IZ.00-0001/24 dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status