- Informacja i infolinia dla obywateli Państw trzecich -

INFO

OPT

12 210 20 20

logo Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji
Wojewoda Małopolski
Logo I3

-Infolinia/Informacja-

Kraków, ul. Przy Rondzie 6

W dniu 29 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom oraz trybu ich uiszczania.

Karta Polaka jest dokumentem przyznawanym osobom nieposiadającym polskiego obywatelstwa. Potwierdza przynależność do Narodu Polskiego. Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy lub osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu.

W dniu 29 lipca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W nowym rozporządzeniu, wskazano warunki, od których uzależnione jest uzyskanie, m.in. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status