- Informacja i infolinia dla obywateli Państw trzecich -

INFO

OPT

12 210 20 20

- Informacja i infolinia dla obywateli Państw trzecich -

INFO

OPT

12 210 20 20

-Infolinia/Informacja-

Kraków, ul. Przy Rondzie 6

Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony do 30 czerwca 2024 r. Ustawa dokonująca zmian w przepisach została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 22 lutego br.

Osoby, które otrzymały w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców zaświadczenie o objęciu ochroną czasową z datą ważności do 4 marca 2023 r., 4 września 2023 r. lub 4 marca 2024 r. nie muszą wnioskować o wydanie nowych dokumentów. Zaświadczenia te zachowają ważność do 4 marca 2025 r. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu. 

Informujemy, iż na rok 2024 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4242 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status