- Informacja i infolinia dla obywateli Państw trzecich -

INFO

OPT

12 210 20 20

- Informacja i infolinia dla obywateli Państw trzecich -

INFO

OPT

12 210 20 20

-Infolinia/Informacja-

Kraków, ul. Przy Rondzie 6

Od 24 czerwca 2023 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji funkcjonuje wykaz poświadczeń znajomości języka polskiego potwierdzających znajomość tego języka wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu.

Sporządzanie umów o pracę w formie elektronicznej lub hybrydowej staje się coraz bardziej popularne z uwagi na oszczędność czasu, szybkość i elastyczność tych rozwiązań. Zapraszamy do zapoznania się z wyjaśnieniami opracowanymi na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego oraz rekomendacji państwowej inspekcji pracy.

W dniu 11 sierpnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. z 2022 r. poz. 436 i 2317 oraz z 2023 r. poz. 520) wprowadzające nowy formularz wniosku o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status