lipiec 2023

plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID)

W sobotę 22 lipca 2023 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się dziewiętnasty w tym roku, Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID). W ramach wydarzenia możliwe będzie: Rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku podczas Dnia Otwartego Należy wysłać email z …

Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID) Read More »

plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Wykaz dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego

Od 24 czerwca 2023 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji funkcjonuje wykaz poświadczeń znajomości języka polskiego potwierdzających znajomość tego języka wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Są to: 1) certyfikat znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku …

Wykaz dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego Read More »

plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej od lipca 2023 r.

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia określającego minimalne wynagrodzenie za pracę od początku obecnego roku, zmianie uległy istotne z punktu widzenia zatrudniania cudzoziemców przepisy. Od 1 lipca 2023 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3600 zł brutto oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł. Kwota stabilnego i regularnego dochodu pozostaje …

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej od lipca 2023 r. Read More »

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status